Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2017, 32

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

  Vastu võetud 21.09.2017 nr 21

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 (juurde lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

  Andrei Korobeinik
  Volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

  Lisa 1 Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

  Lisa 2 Pärnu linna valitsemiseks mittevajalik vara

  Lisa 3 Pärnu linna investeeringute kava aastateks 2018-2022

  Lisa 4 Pärnu linna arvestusüksus 2018-2022