Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine

Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2018, 1

  Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.09.2018 nr 36
  jõustumine 01.01.2019

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 (lisatud määrusele).

  § 2.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Halinga Vallavolikogu 20.09.2017 määrus nr 7 „Halinga valla arengukava aastani 2021(2025) vastuvõtmine“ (RT IV, 26.09.2017, 20);
    2) Tootsi Vallavolikogu 13.10.2016 määrus nr 11 „Tootsi valla arengukava aastateks 2015-2021 vastuvõtmine“ (RT IV, 19.10.2016, 8);
    3) Tootsi Vallavolikogu 13.10.2016 määruse nr 12 „Eelarvestrateegia aastateks 2017-2021 kinnitamine“ (RT IV, 19.10.2016, 9);
    4) Vändra Alevivolikogu 20.10.2016 määrus nr 17 „Vändra alevi eelarvestrateegia aastateks 2017-2021“ (RT IV, 04.11.2016, 7);
    5) Vändra Alevivolikogu 21.09.2017 määrus nr 12 „Vändra alevi arengukava aastateks 2018-2021“ (RT IV, 10.10.2017, 1);
    6) Vändra Vallavolikogu 18.10.2016 määrus nr 14 „Vändra valla arengukava aastateks 2010-2025 ja eelarvestrateegia kinnitamine“ (RT IV, 26.10.2016, 8).

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

  Ülle Vapper
  Volikogu esimees

  Lisa Põhja-Pärnumaa valla arengukava aastani 2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022

  /otsingu_soovitused.json