HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Saue Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2018, 27

Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 19.09.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, Saue Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 12 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ § 3 lõike 1 ja § 4 lg 1 punkti 9, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamise kord Saue valla munitsipaalkoolides ja munitsipaallasteasutustes.

§ 2.   Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitamine ja muutmine

  (1) Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu kinnitab asutuse direktor arvestades valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud lasteasutuse personali miinimumkoosseisu ja vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondi.

  (2) Koolitöötajate ja lasteasutuse töötajate koosseisu muutmisel eelarveaasta jooksul lähtub direktor vallavolikogu poolt kinnitatud palgafondist ja vallavalitsuse poolt kinnitatud ala-eelarvest.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Laisk
vallavanem

Kristiina Rebane
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json