Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2023

Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2023 - sisukord
Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2019, 12

Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2023

Vastu võetud 18.09.2019 nr 104

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

§ 1.   Mulgi valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine

  (1) Võtta vastu Mulgi valla arengukava 2019–2025 vastavalt lisale 1.

  (2) Võtta vastu Mulgi valla eelarvestrateegia 2019–2023 vastavalt lisale 2.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 19. detsembri 2018. a määrus nr 61 „Mulgi valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2022“.

  (2) Määrust jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa 1 Mulgi valla arengukava 2019–2025

Lisa 2 Mulgi valla eelarvestrateegia 2019–2023

/otsingu_soovitused.json