HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste sõidukulu hüvitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.09.2023, 2

Õpilastranspordi korraldamine ja õpilaste sõidukulu hüvitamine

Vastu võetud 21.09.2023 nr 13

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkt 8 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib õpilastranspordi korraldamist ja õpilaste sõidukulu hüvitamist:
  1) Põltsamaa valla munitsipaalüldhariduskoolide õpilastele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmeil Põltsamaa vald;
  2) õpilastele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmeil on Põltsamaa vald, kuid kelle elukohale lähim kool asub teises vallas;
  3) naaberomavalitsuste rahvastikuregistrisse kantud õpilastele sõiduks elukohast Põltsamaa valla munitsipaalüldhariduskooli.

§ 2.   Õpilastranspordi korraldamise üldtingimused

  Õpilaste transport kooli ja tagasi tagatakse järgmiselt:
  1) ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  2) Põltsamaa Vallavalitsuse korraldatud õpilasliinidega;
  3) kommertsbussiliinidega, kui ei ole võimalik kasutada tasuta ühistransporti või õpilasliini;
  4) erandkorras lapsevanema isikliku transpordiga, kui ükski eelnimetatud transpordiliik ei kata õpilase transpordivajadust.

§ 3.   Õpilase sõidukulu hüvitamise taotlemine

  (1) Õpilase sõidukulu hüvitatakse hüvitise taotleja avalduse ja kuludokumentide alusel (bussipiletid, kütusetšekid) pärast kulu tekkimist. Bussipiletite alusel hüvitatakse kuni kaks sõidukorda päevas õpilase elukoha ja õppeasutuse vahel. Isikliku sõiduauto kulu hüvitamise aluseks on kütuse hind, auto kütusekulu 100 km kohta ja kilometraaž kodu ja kooli vahel, mille alusel arvutatakse hüvitatav kilomeetri hind.

  (2) Avaldus sõidukulu hüvitamiseks ja kuludokumendid esitatakse Põltsamaa Vallavalitsuse ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonnale kahe kuu jooksul kulu tekkimisest arvates.

§ 4.   Sõidukulude hüvitamine

  (1) Õpilaste sõidukulud kommertsbussiliini ja/või lapsevanema isikliku transpordi kasutamisel hüvitatakse erandkorras juhul, kui tasulise transpordi kasutamise vajadus on regulaarne ja põhjendatud (tasuta transpordi ooteaeg on ebamõistlikult pikk, õpilase kooli ja tagasi jõudmine tasuta ühistranspordiga ei ole tagatud vms).

  (2) Bussipiletite alusel hüvitatakse õpilase sõidukulu õpilase elukoha ja õppeasutuse vahel kuni kaks sõidukorda päevas.

  (3) Isikliku sõiduauto kulu hüvitamise aluseks on kütuse hind, auto kütusekulu 100 km kohta ja kilometraaž kodu ja kooli vahel, mille alusel arvutatakse hüvitatav kilomeetri hind.

  (4) Hüvitis makstakse avalduses märgitud kontole haridus- ja kultuuriosakonna juhataja haldusakti alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2023.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json