Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rae valla 2015. aasta teine lisaeelarve

Rae valla 2015. aasta teine lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 6

  Rae valla 2015. aasta teine lisaeelarve

  Vastu võetud 20.10.2015 nr 32

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26, Rae valla põhimääruse § 74 ning Rae Vallavalitsuse ettepaneku alusel,

  § 1.  Rae valla 2015. aasta teise lisaeelarve kinnitamine

   (1) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulusid 164 909 eurot.

   (2) Suurendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 320 066 eurot.

   (3) Vähendada 2015. aasta eelarve põhitegevuse kulusid 133 935 eurot.

   (4) Suurendada 2015.aasta investeerimistegevuse tulusid 30 000 eurot.

   (5) Vähendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 26 684 eurot.

   (6) Suurendada 2015. aasta eelarve investeerimistegevuse kulusid 35 462 eurot.

   (7) Punktides 1 – 6 loetletud eelarve muudatuste detailne sisu on esitatud käesoleva määruse lisas 1.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Agu Laius
  vallavolikogu esimees

  Lisa Lisa 1

  /otsingu_soovitused.json