Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 7

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 20.10.2015 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, tulumaksuseaduse § 12 lõike 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 alusel.

§ 1.   Muuta Rae Vallavolikogu 16. novembri 2014.a. määrust nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ järgmiselt:

  (1) Määruse § 10 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:(41) Hüvitatakse ainult laagrikorraldajale taotleja poolt tehtud kulud.

  (2) Määruse § 11 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (9) Sporditegevuse hüvitist ei maksta juhul kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas või kui laps õpib Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis spordi erialal, mille koolituskulud katab Rae Vallavalitsus.

  (3) Määruse § 11 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (10) Huvitegevuse hüvitist ei maksta juhul kui laps õpib Rae Huvialakoolis v.a huvialakooli spordiosakonnas või Rae Vallavalitsusega lepingu sõlminud kohaliku omavalitsuse munitsipaalhuvikoolis v.a spordi erialal, mille koolituskulud katab Rae Vallavalitsus.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Agu Laius
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json