Ehitus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

EttevõtlusKaubandus

EttevõtlusReklaam

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Kultuur ja sportMuinsuskaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 8

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Vastu võetud 22.10.2015 nr 14
jõustumine 02.11.2015

Käesolev määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 73 lg 2 p 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, tarbijakaitseseaduse § 48 lg 2 p 3, tubakaseaduse § 51 lg 1, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4, lg 2 p 3, väärismetalltoodete seaduse § 54 lg 1 p 3, pakendiseaduse § 33 lg 6, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1, muinsuskaitseseaduse § 49 lg 1 p 2, ehitusseadustiku § 141 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2, ühistranspordiseaduse §5415 lg 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, maapõueseaduse § 73 lg 2, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja 3 ja § 52 lg 9, 11 ja 16 alusel.

§ 1.  Väärteomenetluses pädevust omavate ametikohtade kinnitamine

  Kinnitada Jõelähtme Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses pädevust omavaks ametikohaks järelvalveametnik alljärgnevates seadustes sätestatud väärtegude osas:
 1) alkoholiseaduse §-d 53-55, 58-63, 64-69 ja 71;
 2) kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662-663;
 3) tarbijakaitseseaduse §-d 45-47;
 4) tubakaseaduse §-d 39-50;
 5) kaubandustegevuse seaduse §-d 26 ja 29;
 6) väärismetalltoodete seaduse § 48;
 7) pakendiseaduse §-d 29-30;
 8) karistusseadustiku §-d 261-262, 279, 280 lg 1 ja 3, 282, 372 lg 1 ja 3;
 9) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 151 lg 1 ja 2;
 10) muinsuskaitseseaduse §-d 45-471;
 11) liiklusseaduse §-d 241, 261;
 12) ühistranspordiseaduse §-d 542-547;
 13) looduskaitseseaduse §-d 71, 73-74;
 14) maapõueseaduse § 72;
 15) jäätmeseaduse §-d 120-12611;
 16) reklaamiseadus – välireklaami nõuete rikkumine;
 17) ehitusseadustiku §-d 134-140.

§ 2.  Kohtuvälise menetleja tunnistuse vormi kinnitamine

  Kinnitada väärteomenetlust läbi viiva kohtuvälise menetleja tunnistuse vorm vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

§ 3.  Kohtuvälise menetleja tunnistuse väljastaja

  Väärteomenetlust läbi viiva kohtuvälise menetleja tunnistusi väljastab ja nende üle peab arvestust vallasekretär.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavalitsuse 25.03.2015 määrus nr 10 „Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine“.

 (2) Määrus jõustub 2. novembril 2015.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

Lisa  Kohtuvälise menetleja tunnistuse vorm