Teksti suurus:

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013. a määruse nr 3 „Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020“ muutmine

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 10

Muhu Vallavolikogu 18.12.2013. a määruse nr 3 „Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020“ muutmine

Vastu võetud 14.10.2015 nr 33

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 37² lg 8 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks määruse lisana kinnitatud Muhu valla arengukava 2014-2020 punkt 5 Tegevuskava.

§ 2.   Kinnitada uues sõnastuses Tegevuskava määruse lisana 2.

§ 3.   Info arengukava muutmise kohta avaldada valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale muutmismääruse vastuvõtmist.

§ 4.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

Lisa  Tegevuskava

/otsingu_soovitused.json