Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve

Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 12

  Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve

  Vastu võetud 21.10.2015 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 26 alusel ning kooskõlas Võhma Linnavolikogu 28. juuni 2012. a määrusega nr 9 "Võhma linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord".

  § 1.   Kinnitada Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve koondeelarve kogumahuga 2 162 273 (kaks miljonit ükssada kuuskümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend kolm) eurot vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve seletuskiri vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Leida Kuld
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Võhma linna 2015. aasta eelarve

  Lisa 2 Võhma linna 2015. aasta lisaeelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json