Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Järvakandi Avatud Noortekeskuse ruumide ja tehniliste vahendite rendi- ning teenuste hindade kehtestamine

Järvakandi Avatud Noortekeskuse ruumide ja tehniliste vahendite rendi- ning teenuste hindade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2015, 22

Järvakandi Avatud Noortekeskuse ruumide ja tehniliste vahendite rendi- ning teenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 19.02.2014 nr 1
RT IV, 26.02.2014, 28
jõustumine 01.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.10.2015RT IV, 27.10.2015, 101.11.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 30 lõike 3 ja haldusmenetluse seaduse paragrahvide 64 ja 70 alusel.

§ 1.  Hindade kehtestamine Järvakandi Avatud Noortekeskuses
[RT IV, 27.10.2015, 1 - jõust. 01.11.2015]

 (1) Ruumide ja tehniliste vahendite rendihinnad
 1) Saali rent
tunnihind juriidilisele isikule 10.-;
tunnihind füüsilisele isikule 8.-;
päevahind 50.-.
 2) Saali rent koos esitlusvahenditega (konverentsikapp tahvlitega, projektor)
tunnihind juriidilisele isikule 12.-;
tunnihind füüsilisele isikule 10.-;
päevahind 75.-.

 (2) Majutuse hinnad ööpäevas inimese kohta
 1) täisvarustusega voodikoht 12.-, noortekeskuse korraldatud üritusel 4.-;
 2) lebokoht saalis ja II korrusel ilma voodivarustuseta 6.-, noortekeskuse korraldatud üritusel 2.-;
 3) telkimine videovalvega noortekeskuse ümbruses 4.-, noortekeskuse korraldatud üritusel 1.-.

§ 2.  Soodushindade kohaldamine

 (1) Valla lasteasutuste ürituste korraldamisel ruumide renti ei võeta.

 (2) Noortekeskuse juhatajal on õigus teha soodustusi valla allasutustele, vallas tegutsevatele ja/ või registreeritud ettevõtetele ning näituste eksponeerimisele.

§ 3.  Vastutus

  Rentimisel vastutab ruumide ja inventari korrasoleku eest rentija vastavalt eelnevalt sõlmitud lepingule.

§ 4.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]