Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2016, 27

Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 26.10.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2015 määruse nr 21 „Kuusalu valla 2016. aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 23.03.2016 määruse nr 5 „Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 29.06.2016 määruse nr 14 „Kuusalu valla 2016. aasta II lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve
põhitegevuse tulud - 167 052,15 eurot
põhitegevuse kulud - 108 310,15 eurot
ja investeerimistegevuse kulud – 58 742 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe nädala jooksul pärast eelarve avalikustamist 2016. aasta III lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2016. aasta III lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json