HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017 – 2020

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017 – 2020 - sisukord
Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2017, 16

Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017 – 2020

Vastu võetud 12.10.2017 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõigete 1 ja 2, Audru Vallavolikogu 06.10.2016 määruse nr 23 „Jõõpre Kooli põhimäärus“ § 32 lõigete 1 ja 2 ning Audru Vallavolikogu 02.06.2011 määruse nr 19 „Audru valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord“ alusel

§ 1.   Jõõpre Kooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Jõõpre Kooli arengukava aastateks 2017 – 2020 (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
volikogu esimees

Lisa Arengukava

/otsingu_soovitused.json