Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Sillamäe linna arengukava 2018-2022

Sillamäe linna arengukava 2018-2022 - sisukord
  Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 13

  Sillamäe linna arengukava 2018-2022

  Vastu võetud 27.09.2018 nr 23

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 alusel ning kooskõlas Sillamäe Linnavolikogu 30. septembri 2003. a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna põhimääruse“ § 7 lõikega 2, § 49 lõikega 2 ja § 492 lõikega 8.

  § 1.   Kinnitada Sillamäe linna arengukava 2018-2022 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Sillamäe Linnavolikogu 28. septembri 2017. a määrus nr 82 „Sillamäe linna arengukava 2017-2021“ (RT IV, 06.10.2017, 8).

  Jelena Koršunova
  volikogu esimees

  Lisa Sillamäe linna arengukava 2018-2022

  /otsingu_soovitused.json