Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2018. aasta lisaeelarve

Räpina valla 2018. aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2018, 63

Räpina valla 2018. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 24.10.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018. a määruse nr 2 „Räpina valla finantsjuhtimise kord” § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2018. a lisaeelarve muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisad  1-4 Räpina valla 2018. a lisaeelarve muudatused

/otsingu_soovitused.json