Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 3

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 muutmine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37² lõike 7 alusel, arvestades Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr 10 „Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord“ § 2 alusel läbi viidud arengukava läbivaatamise tulemusi.

§ 1.   Arengukava muutmine

  Muuta Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.10.2018 määrust nr 43 „Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 kinnitamine“ ja kinnitada arengukava uues redaktsioonis (Lisa 1).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
Vallavolikogu esimees

Lisa Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026

/otsingu_soovitused.json