ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2032
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 4

Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 kinnitamine

Vastu võetud 15.10.2020 nr 88

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 37 lõike 3 punkti 2 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lõigete 1, 11 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Lääneranna valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 vastavalt lisadele 1-15.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 13.03.2020 määrus nr 77 „Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2020-2031 kinnitamine”

  (2) Tunnistada kehtetuks Lääneranna Vallavolikogu 17.01.2019 määrus nr 46 „Koonga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 üle vaatamine ja aastateks 2019-2031 kinnitamine”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 29.09.2017 määrus nr 14 „Lihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine”.

  (4) Tunnistada kehtetuks Varbla Vallavolikogu 21.11.2012 määrus nr 13 „Varbla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2012-2024 vastuvõtmine”.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Peksar
Volikogu esimees

Lisa Lääneranna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 koos lisadega on kättesaadav Lääneranna valla veebilehel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json