Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Räpina valla arengukava aastateks 2021–2030

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 7

Räpina valla arengukava aastateks 2021–2030

Vastu võetud 20.10.2020 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 37 lõike 1 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada „Räpina valla arengukava aastateks 2021–2030” (lisatud).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 25.09.2019 määrus nr 19 „Räpina valla arengukava aastateks 2020–2030”.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2021.

Teet Helm
volikogu esimees

Lisa Räpina valla arengukava aastateks 2021–2030

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json