SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raasiku valla sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Raasiku valla sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 22

  Raasiku valla sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 13.10.2020 nr 18
  jõustumine 01.01.2021

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 8. septembri 2020. a määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Raasiku vallas“ § 54 lg 6 alusel.

  § 1.   Kehtestada Raasiku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused järgmiselt:

   
    1) sünnitoetuse täismäär on 350 eurot;
    2) esimesse klassi mineva lapse toetuse suuruse täismäär on 100 eurot;
    3) matusetoetuse suurus 250 eurot;
    4) hoolduspere toetus on 632 eurot kalendrikuus lapse kohta;
    5) õpilaste sõidutoetus Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot kalendrikuus;
    6) tähtpäevatoetuse suurus on jõulutoetuse puhul 70 eurot pere kohta ja eaka sünnipäevatoetus 50 eurot;
    7) koduse lapse toetus on 200 eurot kalendrikuus;
    8) hooldajatoetus 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale 70 eurot kuus;
    9) hooldajatoetus 18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
    10) hooldajatoetus 3-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
    11) hooldajatoetus 3-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 70 eurot kuus.

  § 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

  Tiina Rühka
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json