Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Jõhvi valla 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.10.2020, 24

Jõhvi valla 2020. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 22.10.2020 nr 82

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Jõhvi valla 2020. aasta teine lisaeelarve

  Võtta vastu Jõhvi valla 2020. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub üldises korras.

Tamara Põlevina
Volikogu aseesimees

Lisa 1 Jõhvi valla 2020. aasta II lisaeelarve, koondeelarve

Lisa 2 Jõhvi valla 2020. aasta II lisaeelarve, alaeelarve

/otsingu_soovitused.json