Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 17. novembri 2011 määrus nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" muutmine.

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.11.2012
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 1

Paide Linnavolikogu 17. novembri 2011 määrus nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" muutmine.

Vastu võetud 15.11.2012 nr 18

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seaduse" § 9 alusel.

§ 1.   Muuta Paide Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" § 19 lõiget 6 ja lõiget 12 ning sõnastada need alljärgnevalt:
(6) Direktor esitab igal õppeaastal kahe kuu jooksul alates õppeaasta algusest linnavalitsusele kinnitamiseks uue hoolekogu koosseisu.
(12) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni linnavalitsuse poolt.

§ 2.   Määrus jõustub 19. novembril 2012.

Kersti Sarapuu
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json