Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanime määramine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.02.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 40

Tänavanime määramine

Vastu võetud 08.02.2006 nr 14

„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 3 p 1, „Kohanimeseaduse“ § 5 lg 4, Võru Linnavolikogu 08.12.2004 määrusega nr 52 kehtestatud „Kohanimede määramise korra“ alusel ning arvestades Võru Linnavolikogu 14.11.2005 otsusega nr 246 kehtestatud Võru linnas Kubja tee 7 kinnistu ja piirneva tänavaala detailplaneeringut ning vaadanud läbi Bruno Lauri avalduse, Võru Linnavolikogu
määrab:


1. Määrata Veskijärve idapoolsele alale planeeritud kruntide juurdepääsutee nimeks Veskijärve tänav vastavalt lisale.
2. Määrus jõustub 13. veebruaril 2006.

Tõnu Anton
Esimees

Lisa Asendiskeem