Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Nöörimaa Tugikodu asutamine

Nöörimaa Tugikodu asutamine - sisukord
  Väljaandja:Võru Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 41

  Nöörimaa Tugikodu asutamine

  Vastu võetud 14.06.2006 nr 25

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 34 ning § 35 lg 1 ja lg 2, Võru Linnavolikogu 25.10.2000 määrusega nr 21 kinnitatud „Võru linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra“ p. 2.1 alusel.

  § 1.  Asutada Võru Linnavalitsuse hallatav asutus nimega Nöörimaa Tugikodu.

  § 2.  Nöörimaa Tugikodu asukoht on Võru linn ja aadress Räpina 22, Võru linn 65606.

  § 3.  Asutuse eesmärgid on:

   
   1) hooldust vajavate, resotsialiseeritavate või rehabiliteeritavate inimeste toimetulekuoskuste suurendamine või säilitamine nende vajadustele vastavate teenuste osutamise kaudu;
   2) Võru linna eakatele nende toimetulekut toetavate sotisaalteenuste osutamine;
   3) eluasemeta jäänud inimeste abistamine;
   4) vanemliku hoolitsuseta laste või perevägivalla all kannatavate laste ja/või vanemate abistamine.

  § 4.  Võru Linnavalitsusel läbi viia toimingud, et Nöörimaa Tugikodu saaks tööd alustada 1. jaanuarist 2007. a.

  § 5.  Määrus jõustub 01. juulil 2006.

  Tõnu Anton
  Esimees