Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2012, 46

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 15.11.2012 nr 12

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lg 1 ning § 11 lg 1 alusel.

§ 1.   Maamaksumäärad

  (1) Kehtestada Kiili vallas maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada Kiili vallas põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Kiili Vallavolikogu 13.12.2005 määrus nr 26 “Maamaksumäärade ning maksusoodustuse ja selle taotlemise korra kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Andra Perv
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json