Teksti suurus:

Mõisaküla linna 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Mõisaküla linna 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2013, 59

Mõisaküla linna 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 21.11.2013 nr 14

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Mõisaküla linna 2013. aasta esimene lisaeelarve

  Mõisaküla linna 2013. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 16 988 (kuusteist tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa) eurot võetakse vastu käesoleva määruse lisana (lisad 1 ja 2).

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada lisaeelarve seletuskiri (lisa 3).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

/otsingu_soovitused.json