Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2014, 26

Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014 määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 18.11.2014 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014.a. määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  (1) Toetus on ette nähtud perele, kes on esitanud avalduse lapsele valla hallatavas koolieelsesse lasteasutusse koha saamiseks ja kellele vallavalitsus ei suuda pakkuda kohta valla koolieelses lasteasutuses või lastehoius või kui pere ei ole saanud kohta eralasteaias või teise omavalitsuse koolieelses lasteasutuses.

§ 2.   Rae Vallavolikogu 16. septembri 2014.a. määruse nr 11 „Rae valla eelarvest perede toetamise kord“ paragrahvi 8 lõige 2 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  2) Laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- ega eralasteasutuse või Rae valla hallatava lastehoiu nimekirja.

§ 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015.

Agu Laius
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json