Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2015, 20

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra muutmine

Vastu võetud 19.11.2015 nr 72

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Anija Vallavolikogu 29.11.2013 määruse nr 2 „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine” § 3 lõiget 1 ning kinnitada see järgmises sõnastuses:
„(1) Osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on:
  1) 6,5 % Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest;
  2) 6 % Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest;
  3) 4,5 % Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.“

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 01.01.2016.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json