Teksti suurus:

Pärnu linna 2015. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2015, 22

Pärnu linna 2015. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 19.11.2015 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2015. aasta eelarve teine lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 40 „Pärnu linna 2015. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punkte 1-5 järgmiselt:

1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);


2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);


3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);


4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4);


5) finantseerimistegevuse eelarve lisa 5 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 5).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finantseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json