PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Muhu valla üldplaneering aastani 2017

Muhu valla üldplaneering aastani 2017 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2015, 34

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Muhu valla üldplaneering aastani 2017

  Vastu võetud 17.04.2008 nr 29
  jõustumine 20.04.2008

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  18.09.200922.09.2009
  18.11.2015RT IV, 27.11.2015, 530.11.2015, pikendatud kehtivust kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 punkti 31, "Looduskaitseseaduse” § 10 lõike 7 ja "Planeerimisseaduse” § 24 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kehtestada "Muhu valla üldplaneering aastani 2017" vastavalt lisale 1.

  § 2.  Võtta omavalitsuse tasandil kaiste alla "Muhu valla üldplaneering aastani 2017" peatükkis 5.4 nimetatud loodusobjektid:

   (1) "Presidendi allee” Linnuse ja Nautse külas;

   (2) Lõetsa jõe äärne puisniit Lehtmetsa külas;

   (3) Peedu pangad ja nende lähiümbrus Kallaste ja Raugi külas.

  § 3.  Planeeringu kehtestamise otsuse vaidlustamiseks on igal isikul õigus ühe kuu jooksul, arvates päevast, millal isik sai teada või pidi teada saama planeeringu kehtestamisest, pöörduda kohtusse, kui ta leiab, et see otsus on vastuolus seaduse või muu õigusaktiga või selle otsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi.

  § 4.  Käesolev määrus jõustub seaduses sätestatud korras.
   

  Lisa Muhu valla üldplaneeringu seletuskiri (* Kaartidega võimalik tutvuda Muhu valla koduleheküljel, Muhu Vallavalitsuse kantseleis ning maa-ja planeeringu osakonnas)
  [RT IV, 27.11.2015, 5 - jõust. 30.11.2015, pikendatud kehtivust kuni uue üldplaneeringu kehtestamiseni]