HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2018, 2

Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkond

Vastu võetud 20.11.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Teeninduspiirkonnad

  Märjamaa Vallavalitsuse hallatavate koolieelsete lasteasutuste (Kasti-Orgita Lasteaed, Märjamaa Lasteaed Pillerpall, Sipa-Laukna Lasteaed, Valgu Põhikool, Varbola Lasteaed-Algkool, Vana-Vigala Lasteaed ja Kivi-Vigala Lasteaed „Pääsulind“) teeninduspiirkond on Märjamaa vald.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Muudetakse Vigala Vallavolikogu 30.04.2009 määrust nr 9 “ Vana-Vigala Lasteaia põhimääruse kinnitamine“ ja Vigala Vallavolikogu 16.09.2016 määrust nr 8 „Kivi-Vigala Lasteaia „Pääsulind“ põhimäärus “ asendades kogu tekstis sõnapaarid „Vigala vald“, „Vigala vallavalitsus“ ja „Vigala vallavolikogu“ sõnadega „Märjamaa vald“, „Märjamaa vallavalitsus“ ja „Märjamaa vallavolikogu“ vastavas käändes.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 22.01.2013.a määrus nr 101 „Märjamaa valla lasteaedade teeninduspiirkonnad“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json