Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Tori Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2018, 17

  Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 15.11.2018 nr 41

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Tori Vallavolikogu 26.04.2018 määruse nr 17 “Tori valla põhimäärus” § 63 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Tori valla 2018. aasta 1. lisaeelarve järgmiselt:

   
    1) koondeelarve (lisa 1);
    2) põhitegevuse tulude eelarve 14 202 281 eurot (lisa 2);
    3) põhitegevuse kulude eelarve 13 379 654 eurot (lisa 3);
    4) investeerimistegevuse eelarve -1 954 611 eurot (lisa 4);
    5) finantseerimistegevuse eelarve 700 241 eurot (lisa 5);
    6) likviidsete varade kahanemine -431 743 eurot.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Enn Kuslap
  volikogu esimees

  Lisa 1 Koondeelarve

  Lisa 2 Põhitegevuse tulude eelarve

  Lisa 3 Põhitegevuse kulude eelarve

  Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

  Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve

  /otsingu_soovitused.json