Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu Muuseumi arengukava 2020-2025

Muhu Muuseumi arengukava 2020-2025 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.10.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2019, 4

  Muhu Muuseumi arengukava 2020-2025

  Vastu võetud 21.11.2019 nr 41

  Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lg 1 p 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja § 37 lg 3 p.2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Muhu Muuseumi arengukava aastateks 2020-2025 vastavalt käesoleva määruse lisale 1 ja tegevuskava vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

  § 2.   Käesoleva määruse jõustumisega kaotab kehtivuse Muhu Vallavolikogu 18.11.2015 määrus nr 36 "Muhu Muuseumi arengukava 2015-2020 kinnitamine".

  § 3.   Määrus jõustub 01.01.2020

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Arengukava 2020-2025

  Lisa Tegevuskava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json