SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2019, 9

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Vastu võetud 20.11.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Kehtestada sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
  1) tugiisiku teenus perele - 6 eurot ja 40 senti tund;
  2) tugiisiku teenus üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses - 5 eurot ja 50 senti tund;
  3) isikliku abistaja teenus - Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu tunnitasu alammäär;
  4) valla sotsiaaltranspordiga sõit - kuni 10 km 2 eurot kord ja üle 10 km 0,3 eurot kilomeeter.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 07.02.2019 määrus nr 4 „ Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json