Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2019, 14

Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

Vastu võetud 21.11.2019 nr 20

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

  Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve võetakse vastu vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa valla 2019. aasta 2. lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json