HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 24

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus

Vastu võetud 19.11.2020 nr 22
RT IV, 27.11.2020, 1
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2021RT IV, 31.03.2021, 903.04.2021, rakendatakse alates 11.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist, vanema osa arvestamist ning selle tasumise korda.

§ 2.   Vanema osa määr

  Vanema osa ühe lasteasutuses käiva lapse eest on 35 eurot kuus.

§ 3.   Vanema osa arvestus ja tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal maksta alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanema osa makstakse aastaringselt, välja arvatud lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (remonditööd, töötajate kollektiivpuhkus, eriolukord jms), kui see kestab kauem kui 5 tööpäeva. Lasteasutuse ajutise sulgemise korral makstakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajale.

  (3) Juhul, kui perekonnast käib lasteasutuses kolm või enam last, maksab vanem vanema osa kahe lapse eest. Soodustust rakendatakse juhul, kui vanemate ja laste elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vald.

  (4) Lapse ajutine puudumine (terviseseisundi tõttu, perekondlikel põhjustel jms) lasteasutusest ei vabasta vanema osa maksmisest.

  (5) Vallavalitsusel on õigus erandkorras osalustasu vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel, samuti juhul, kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel erakorralistel põhjendatud juhtudel.
[RT IV, 31.03.2021, 9 - jõust. 03.04.2021]

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.01.2021.

/otsingu_soovitused.json