Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2020, 4

Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ muutmine

Vastu võetud 19.11.2020 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 ja § 372 lg-te 4, 6 ja 7, § 706 alusel, kooskõlas Hiiumaa valla põhimääruse §-ga 20 ning tulenevalt Hiiumaa Vallavalitsuse ettepanekust.

§ 1.   Hiiumaa valla arengukava 2035+ muutmine

  Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruses nr 39 "Hiiumaa valla arengukava 2035+" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Kinnitada lisatud Hiiumaa valla arengukava 2035+, sh lisad Hiiumaa valla eelarvestrateegia, arengut mõjutav väliskeskkond, hetkeolukorra kirjeldus ja Hiiumaa valla arengukava 2035+ tegevuskava 2019-2025.“;
  2) muuta Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ lisa (lisatud);
  3) muuta Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ lisa 1 (lisatud);
  4) lisada Hiiumaa Vallavolikogu 31.10.2018 määrusele nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+“ lisa 4 (lisatud).

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Hiiumaa valla arengukava 2035+

Lisa 2 Hiiumaa valla eelarvestrateegia 2020-2024

Lisa 3 Arengukava tegevuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json