Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastataks 2020 - 2022

Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastataks 2020 - 2022 - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.10.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2020, 13

  Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastataks 2020 - 2022

  Vastu võetud 19.11.2020 nr 83

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastataks 2020 – 2022 vastavalt lisale.

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 17.10.2019 määrus nr 61 „Anija valla teede ja tänavate teehoiukava aastataks 2019 – 2021“.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist

  Jaanus Kalev
  vallavolikogu esimees

  Lisa Teehoiukava aastateks 2020 – 2022

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json