Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Keila Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2020, 33

  Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve

  Vastu võetud 24.11.2020 nr 14

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 kuni 6, Keila linna põhimääruse § 11 lõike 1 ja § 46 lõike 6, Keila Linnavalitsuse 11. oktoobri 2012 määruse nr 4 “Keila linna eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord“ § 6, Keila Linnavolikogu 28. jaanuari 2020 määruse nr. 1 „Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine” alusel ja kooskõlas Keila Linnavolikogu 16. juuni 2020 määrusega nr 8 „Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve“ ning tulenevalt linnavalitsuse ettepanekust.

  § 1.   Võtta vastu Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve kogumahus 1 673 737 (üks miljon kuussada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada kolmkümmend seitse) eurot vastavalt määruse lisale.

  § 2.   Avaldada lisaeelarve seitsme päeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  § 3.   Määrus jõustub üldises korras.

  Tanel Mõistus
  Volikogu esimees

  Lisa Keila linna 2020. aasta II lisaeelarve

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json