Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 “Teenimede määramine Tiskre külas” muutmine

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 7

Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruse nr 14 “Teenimede määramine Tiskre külas” muutmine

Vastu võetud 23.11.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Harku Vallavolikogu 28. detsembri 2017 otsuse nr 100 „Kohanime määramise kord“ punkti 1 alusel:

§ 1.   Harku Vallavalitsuse 14. juuni 2011. aasta määruses nr 14 “Teenimede määramine Tiskre külas” (edaspidi määrus) asendatakse määruse lisa 1 käesoleva määruse lisaga.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Maarja Lehemets-Tihhanov
vallasekretär

Lisa Asendiplaan

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json