Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 12

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 23.11.2021 nr 37

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel

§ 1.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Antsla Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 5 „Antsla Vallavolikogu alatise eelarve- ja majanduskomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
  2) Antsla Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 6 „Antsla Vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
  3) Antsla Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 7 „Antsla Vallavolikogu alatise arengu- ja planeerimiskomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
  4) Antsla Vallavolikogu 25.02.2010 määrus nr 8 „Antsla Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni põhimääruse kinnitamine”;
  5) Antsla Vallavolikogu 23.03.2010 määrus nr 9 „Antsla Vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni põhimääruse kinnitamine”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Merike Prätz
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json