Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 23

Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 p-de 19, 21 ja 22 ning § 49 lg 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib volikogu (s.h volikogu komisjonide) ja vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmist ning vallavanemale ja palgalistele valitsusliikmetele side- ja transpordikulude hüvitamist.

§ 2.   Hüvitiste ja tasude määrad

  (1) Volikogu esimehele makstakse hüvitist 1000,00 eurot kuus.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse hüvitist 300,00 eurot kuus.

  (3) Volikogu komisjoni esimehele makstakse tasu 200,00 eurot iga tema poolt juhatatud komisjoni koosoleku eest.

  (4) Volikogu komisjoni aseesimehele makstakse tasu 100,00 eurot iga osaletud koosoleku eest, komisjoni esimehe asendamisel 200,00 eurot koosoleku juhatamise eest.

  (5) Volikogu liikmele makstakse volikogu tööst osavõtu eest tasu 150,00 eurot iga osaletud istungi eest.

  (6) Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu 75,00 eurot iga osaletud koosoleku eest.

  (7) Vallavanema töötasu määr on 4150,00 eurot kuus.

  (8) Palgaliste valitsusliikmete töötasu määr on 3150,00 eurot kuus.

  (9) Teistele valitsusliikmetele makstakse hüvitist 550,00 eurot kuus.

§ 3.   Tasu või hüvitise maksmine

  Käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud hüvitist või tasu makstakse üks kord kuus järgneva kuu kümnendal kuupäeval ülekandega pangakontole.

§ 4.   Side- ja transpordikulude hüvitamine

  (1) Vallavanemal ja palgalistel valitsusliikmetel on õigus kasutada valla mobiiltelefoni ja mobiilset internetti limiidiga 100,00 eurot kuus.

  (2) Vallavanemal ja palgalistel valitsusliikmetel on õigus saada ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitist 300,00 eurot kalendrikuus ja hüvitist autokütuse (kuni 200 liitrit kuus) ostmiseks tehtud kulude eest kulu tõendavate dokumentide alusel.

  (3) Teistel vallavalitsuse liikmetel on õigus kasutada oma ametikohustuste täitmiseks valla mobiiltelefoni ja sülearvutit koos mobiilse internetiga, limiidiga kuni 30,00 eurot kuus.

§ 5.   Preemia ja toetuse maksmine

  (1) Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, vallavanemale ja palgalistele valitsusliikmetele makstakse preemiat, toetust ja teisi käesolevas määruses sätestamata hüvitisi volikogu otsuse alusel.

  (2) Palgalistele vallavalitsuse liikmetele makstakse toetusi perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral ja isikliku tähtpäeva või sündmuse puhul võrdsetel alustel vallavalitsuse teenistujatega vastavalt Jõelähtme Vallavolikogu 21.03.2013 määruse nr 118 „Jõelähtme Vallavalitsuse palgajuhend“ §-le 17.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 30.10.2017 määrus nr 1 „Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse liikmetele tasu ja hüvitise maksmise kord“.

  (2) Rakendada käesolevat määrust alates 01. detsembrist 2021.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json