Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 25

Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord

Vastu võetud 23.11.2021 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ja § 22 lõike 1 punkti 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Lääne-Harju Vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmele ja volikogu komisjoni liikmele volikogu tööst osavõtu eest tasu maksmise suurust ja korda.

  (2) Volikogu istungist ja volikogu komisjoni koosolekust osavõtu arvestuse tagab vallakantselei. Osavõtu kohta esitatakse andmed igakuuliselt Lääne-Harju Vallavalitsuse rahandusosakonnale.

§ 2.   Tasu määrad

  (1) Volikogu töö korraldamise ja Lääne-Harju valla esindamisega seotud ülesannete täitmise eest makstakse volikogu esimehele igakuiselt tasu, mille suurus on 1400 (üks tuhat nelisada) eurot kuus.

  (2) Volikogu esimesele aseesimehele makstakse volikogu esimehe asendamise ja volikogu esindamise eest tasu 600 (kuussada) eurot kuus.

  (3) Volikogu alatise komisjoni esimehele ja revisjonikomisjoni esimehele makstakse komisjoni töö korraldamisega seotud ülesannete täitmise eest tasu 350 (kolmsada viiskümmend) eurot kuus.

  (4) Volikogu alatise komisjoni aseesimehele ja revisjonikomisjoni aseesimehele makstakse komisjoni esimehe asendamise ja komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest tasu 200 (kakssada) eurot kuus.

  (5) Volikogu liikmele (välja arvatud volikogu esimees või esimene aseesimees või alatise komisjoni või revisjonikomisjoni esimees) makstakse volikogu istungil osalemise eest tasu 100 (ükssada) eurot.

  (6) Volikogu alatise komisjoni ja revisjonikomisjoni liikmele (välja arvatud komisjoni esimehele või aseesimehele, kui ta asendab komisjoni esimeest) makstakse komisjoni töös osalemise eest tasu 70 (seitsekümmend) eurot.

§ 3.   Tasu maksmine

  (1) Tasu makstakse üks kord kuus istungi või koosoleku toimumise kuule järgneva kuu 10. päeval ülekandega tasu saaja pangakontole.

  (2) Volikogu liikmele makstakse tasu volikogu istungil osalemist tõendava registreerimislehe alusel iga volikogu istungi eest, millel volikogu liige on osalenud. Kui ühes kalendrikuus toimub rohkem kui üks volikogu istung makstakse tasu ainult ühe istungi eest.

  (3) Volikogu komisjoni liikmele makstakse tasu volikogu komisjoni koosolekul osalemist tõendava registreerimislehe alusel iga komisjoni koosoleku eest, millel komisjoni liige on osalenud. Kui ühes kalendrikuus toimub rohkem kui üks komisjoni koosolek, makstakse tasu ainult ühe koosoleku eest.

  (4) Juhul, kui volikogu liikmel on õigus tasule mitmel käesoleva määruse paragrahvis 2 sätestatud alusel, on temale väljamaksmisele kuuluv summa kõigi tasude summa.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. novembrist 2021.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json