Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:30.11.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 27.11.2021, 26

  Narva-Jõesuu linna 2021. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 24.11.2021 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.08.2020 määruse nr 94 “Narva-Jõesuu linna finantsjuhtimise kord” § 7 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Narva-Jõesuu linna 2021.aasta neljas lisaeelarve vastavalt lisale nr 1.

  § 2.   Kinnitada Narva-Jõesuu linna 2021. aasta investeeringute kava vastavalt lisale nr 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aare Objartel
  linnavolikogu esimees

  Lisa 1   neljas lisaeelarve

  Lisa 2  investeeringute kava

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json