Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 2

Traktorite ja liikurmasinate liikluskorraldus Tallinnas

Vastu võetud 18.12.2013 nr 181

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg-te 1 ja 4, § 12 lg 1, lg  3 p 3 ja lg 4, teeseaduse § 25 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu  16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ §-ga 1.

§ 1.   Traktorite ja liikurmasinate liikumise keeld

  Traktoritel ja liikurmasinatel on kella 7.00-st kuni 9.00-ni ja 16.00-st kuni 19.00-ni keelatud liikuda (välja arvatud sõit avariitöödele või teehooldustöödele ja töötamine tänaval) järgmistel teedel ja tänavatel:
  1) järgnevate tänavatega piiratud alal: Kalasadama tänav - Põhja puiestee - Rannamäe tee - Toompuiestee - Luise tänav - Tehnika tänav - Pärnu maantee - Liivalaia tänav - Juhkentali tänav - Odra tänav - Tartu maantee - Lubja tänav - J.Vilmsi tänav - Laagna tee - Mäekalda tänav - A. Weizenbergi tänav - J. Poska tänav - Narva maantee - Filmi tänav - Nafta tänav - Tuukri tänav - Lootsi tänav (kaasaarvatud nimetatud ala piiravatel tänavalõikudel);
  2) Narva maanteel J. Poska ja Pirita tee vahelisel lõigul;
  3) Paldiski maanteel Toompuiestee ja Ehitajate tee vahelisel lõigul;
  4) Pärnu maanteel Tehnika tänava ja Järvevana tee vahelisel lõigul;
  5) Peterburi teel Tartu maantee ja Vesse tänava vahelisel lõigul;
  6) Tartu maanteel Järvevana tee ja Lubja tänava vahelisel lõigul;
  7) Järvevana teel;
  8) Pirita teel;
  9) Sõpruse puiesteel;
  10) Mustamäe teel;
  11) Endla tänaval.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2000 määrus nr 82 „Traktorite ja liikurmasinate liikluse kord Tallinna linnas" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json