Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Võnnu valla kohalike maanteede talihoolde kava kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Võnnu valla kohalike maanteede talihoolde kava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Võnnu Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 14

  Võnnu valla kohalike maanteede talihoolde kava kinnitamine

  Vastu võetud 27.01.2003 nr 1
  jõustumine 01.02.2003

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 68, 407; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1) § 6 lg 1, teeseaduse (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) § 25 lg 3 ja arvestades majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2002.a määruse nr 45 "Tee seisundinõuded", Võnnu Vallavalitsus määrab:

  § 1.   Kinnitada "Võnnu valla kohalike maanteede talihoolde kava" (lisatud)

  § 2.   Määrus jõustub 01.veebruaril 2003.a.

  Aivar Kaldjärv
  Vallavanem

  Ene Mossin
  Vallasekretär

  Lisa 

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json