PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Karula valla üldplaneeringu kehtestamine

Väljaandja:Karula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 26

Karula valla üldplaneeringu kehtestamine

Vastu võetud 25.04.2008 nr 6
jõustumine 01.05.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, planeerimisseaduse § 24 lg 3, § 25 lg 4 ning Valga maavanema 07.04.2008 kirja nr 9-12-314/1134, millega anti Karula valla üldplaneeringule heakskiit ja tehti ettepanek Karula valla üldplaneering kehtestada, alusel.

§ 1.   Karula valla üldplaneeringu kehtestamine

  (1) Kehtestada Karula valla üldplaneering vastavalt lisale.

  (2) Üldplaneeringu kehtestamise teade avaldada ajalehes "Valgamaalane" ühe kuu jooksul planeeringu kehtestamise päevast arvates.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01. mail 2008.

Ants Kilo
volikogu esimees

Lisa Üldplaneering

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json