ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine

Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Karula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2004
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 28

  Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra kinnitamine

  Vastu võetud 15.06.2004 nr 10
  jõustumine 25.06.2004

  Tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Karula Vallavolikogu 20.03.2003 määrusega nr 36 kinnitatud “Karula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja” punktidest 6.4. ja 17 Karula Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kinnitada juurdelisatud “Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord”.

  § 2.  Määrus jõustub 25. juunil 2004.

  Eduard Õunapuu
  volikogu esimees

  Lisa Karula valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord