Ehitus

Teksti suurus:

Ehitusmääruse kinnitamine

Ehitusmääruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Karula Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.06.2003
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 30

  Ehitusmääruse kinnitamine

  Vastu võetud 28.05.2003 nr 45
  jõustumine 02.06.2003

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 29, planeerimisseaduse § 5, ehitusseaduse § 19 lg 4 Karula Vallavolikogu määrab:

  § 1.  Kinnitada Karula valla ehitusmäärus lisatud kujul.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Karula Vallavolikogu 03. detsembri 1997. a määrus nr 10 "Karula valla planeerimis- ja ehitusmäärus".

  § 3.  Määrus avalikustada valla kantseleis, valla raamatukogudes ja avaldada elektroonilises Riigi Teatajas.

  § 4.  Määrus jõustub 02. juunil 2003.

  Eduard Õunapuu
  volikogu esimees

  Lisa Karula valla ehitusmäärus