HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Väljaandja:Vastseliina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.02.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 35

Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitamine

Vastu võetud 30.01.2002 nr 1
jõustumine 04.02.2002

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RTI 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642) § 22 lg 1 p 37 ja Koolieelse lasteasutuse seaduse (RTI 1999, 27, 387; 2000, 54, 349; 95, 611; 2001, 75, 454) § 15 lg 1, Vastseliina Vallavolikogu määrab:


1. Kinnitada Vastseliina valla omandis olevate koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonnaks Vastseliina valla territoorium.


2. Määrus jõustub alates 04. veebruarist 2002. a.

Ivar Traagel
Vallavolikogu esimees