Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele

Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2001
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.10.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 27.12.2013, 71

  Erisoodustuste kehtestamine Maardu linna aukodanikele

  Vastu võetud 26.06.2001 nr 69
  jõustumine 01.07.2001

  Lähtudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ( RT I 1999, 82,755 ; 2000, 51, 322 ) § 22 lõikest 1 p. 5 , Maardu linna põhimääruse § 10 lõikest 4 ja Maardu Linnavolikogu 21.10.1997.a määrusega nr 36 kinnitatud Maardu linna aukodaniku staatudi punktist 7.1

  § 1.   Kehtestada alates 01.07.2001.a. Maardu linna aukodanikele järgmised erisoodustused:

    (1) Maardu linna mittetöötavate aukodanike kommunaalteenuste kulud kaetakse 50 % ulatuses Maardu linnaeelarvest.

    (2) Maardu linna aukodanikul on õigus Maardu linna piirides tasuta kasutada ühistransporti.

    (3) Maardu linna aukodanikul on õigus tasuta kasutada AS Maardu Elamu sauna.

    (4) Maardu linna aukodaniku matusekulud ja hauatähise valmistamise ja paigaldamise kulud kaetakse Maardu linnaeelarvest.

  § 2.   Maardu Linnavalitsusel kehtestada aukodanikele erisoodustuste andmise kord 01 .10. 2001.a.

  § 3.   Määrus jõustub 01.07.2001.a.

  Hans Vinkman
  Maardu Linnavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json